تسویه

سلام.

امروز رفتم دانشگاه واسه تسویه.کارت دانشجوییم از اعتبار افتاد. خانومه وقتی داشت کارته رو سوراخ میکرد طوری بهم نگاه کرد که حساب همه چی دستم اومد. انگار نه انگار که یک روز با چه شوقی اون کارت رو میگرفتم. انگار نه انگار که روزی آرزوشو داشتم.

/ 5 نظر / 20 بازدید
علی کافه چی

ترسناک بود نوشته ت ...

مهدی

دانشگاه بدترین دوران زندگیم بود

فاطمه

سلام عزیزم، بیخیال به فکر آینده باش

رویا

به به جمع دوستان جمعه!!!کارت منم ... بیخیال بابا ایشالا آینده ای روشن از آن ماست[نیشخند]

رویا

من رفتم ساختمان 99 کارتمو گرفتن!!!!!!![ناراحت][ناراحت]