نیایش

فکر و اندیشه ساعتی کوتاه بهتر است از عبادت طولانی(امام علی)

وای که چقدر ساده مغزند کسانی که نماز می خوانند و نمیدانند نماز یعنی چه.قرآن می خوانند ولی نمی فهمند.دعا می کنند ولی نمی دانند چه می گویند.همه ی این کارها را می کنند و مال مردم می خورند.سال به سال به پدر و مادر خود سر نمی زنند.توهین می کنند.غیبت می کنند.حق ضایع می کنند...

حالا بگویم به زبان خودم... آن همه عبادتت همه و همه کشک...خوب است ولی فقط پیشانی ات را ساییده ای کمی هم ورزش کرده ای.چقدر خوب است انسان آدم باشد.بنده باشد.بفهمد.خلاصه شعور داشته باشد.فرق بین انسان و حیوان همین شعور است.چقدر خوب است که دست بیچاره ای هم بگیرد...هان!

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم چون آن ها از روی عشق می رقصند و این ها از روی ترس(شریعتی)

راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب

                                  تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش

چندین چراغ دارد و بیراهه می رود

                                 بگذار  تا بیفتد و بیند سزای خویش

گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق

                                بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش

/ 0 نظر / 15 بازدید