چرا با خدا

وقتی کسی که خیلی خیلی برات عزیزه بهت تلفن میزنه بهش میگی الان حالتو ندارم بزار بعداً ، میگی حوصلتو ندارم .. میگی کاتر دارم برو .... بی ادبی نیست ؟یا که همونجا هر کاری داری تعطیلش میکنی تا با عزیزت صحبت کنی ...دور و برت رو خلوت میکنی تا بتونی راحت باهاش دردو دل کنی ؟چطور میشه نماز اول وقت که تماس فوری خداجون با ماست رو میخوایم بعداً جواب بدیم ؟
کی دوست داشتنی تر از خدا ...چه تماسی اورژانسی تر از نماز ؟
به قول بزرگی ... رسم عاشقی تأخیر نیست !
به نظرت کار داشتن و حوصله نداشتن و وقت نداشتن و .... بهانه مناسبیه برای نماز اول وقت نخوندن و به تأخیر انداختن تماس خداجون ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید